Tekniikan päivät 17.1.2014

Kävimme tutustumassa tekniikan päiviin Otaniemessä 17.1.2014. Päivillä puhuttiin mm. ympäristön muutoksesta, ilmailusta, säästä ja ilmastosta, akustiikasta ja aerodynamiikasta. Tekniikan päivät olivat erittäin kiinnostavat ja opettavaiset kuten myös hyvää vaihtelua normaalista opiskelusta koulussa. Päiviltä eniten mieleen jäävät asiat olivat mm. Ilmastonmuutos ja tiedonsiirto ilmassa sillä näillä kahdella luonnolla mm. kävimme. Tekniikan päiviltä löytyi myös muuta kiinnostavaa kuten lentosimulaattori ja lukuiset standit joilta löytyi paljon erilaista kiinnostavaa, mutta erityisesti Terra Cognitan kirjat.

Loppujen lopuksi päivät olivat kiinnostava tapahtuma joilta löytyi varmasti jokaiselle edes jotain kiinnostavaa tai sellaista joka saisi itsensä ajattelemaan tai miettimään vaikka edes omaa hiilijalanjälkeään. Luennot olivat sopivan pituisia (30min) jonka aikana ei ehtinyt liiallisesti tippumaan pois kärryiltä edes yli käsittämisen ja ymmärtämisen menevissä asioissa. Jokaisesta luennosta oppi jotain ja sai jonkinlaisia uusia mietintöjä, ideoita ja asioita mietittäväksi itselleen. Itse kiinnostuin etenkin soitinäänten tyhjästä luomisesta ja tutkista. Päivät olivat siis onnistunut kokemus ja toivonkin että pystyisimme tekemään samankaltaisia opintoretkiä toistekkin.

Technology Days 01/17/2014

We visited the days of technology in Otaniemi, 17/01/2014 . On the days there were presentations about environmental change , aviation , weather and climate , acoustics and aerodynamics. Technology Days were very interesting and educational , as well as a good variation from the normal basic day in school . The days of the most evocative things were just to name a few, Climate change and communication in the air as these two were the one we stayed to longest time, that we went to . The technology days had also other interesting things, such as a flight simulator and numerous stands, which found a lot of different interesting things, but especially Terra Cognita books .

After all, the days were an interesting event, where everyone could find even something interesting or atleast start to think for themselves and the carbon footprint that we leave behind. The lectures were of an appropriate length ( 30m) which was not too bad or over long time to excess drip off the plot, even in the more comprehension and understanding needing matters. In each lecture, we learned something new and got some kind of new reports , ideas, and things to ponder for ourselves. In fact, I became really interested in the creation of the votes out of the blue , and last but not least, the radars . The days were therefore successful experience and I hope that we can make similar field trips again .

– Samuel 9D

Tekniska dagarna

Vi besökte tekniska dagarna i Otnäs den 17. januari 2014. Där fick man höra information om miljöförändring, flygtrafiken, väder och klimat, akustik och aerodynamik. Tekniska dagarna var mycket intressanta och lärorika, samt bra variation till den normala utbildningen i skolan. Sakerna som mest fäste sig i minnet var klimatföreändring och kommunikation i luften eftersom vi lyssnade på dessa två föreläsningar. På tekniska dagarna hittade man också annat som var intressant t.ex. flygsimulator och många bestånd, där man hittade en massa intressanta saker, men speciellt Terra Cognitens böcker.

Allt som allt var tekniska dagarna en intressant upplevelse, som säkert gav till oss alla någonting. Kanske, att tänka på sitt eget kolspår. Föreläsningarna var tillräckligt långa (30min) och under den tiden hann man inte bli uttråkad, eller falla av den saken som man pratade om. Från alla föreläsningarna lärde man sig något och fick något nytt att tänka på, nya idéer och saker att fundera på. Jag själv var särskilt intresserad av att skapa ljud till en spelare av tomheten, och av radarna. Tekniska dagarna var alltså en framgångsrik erfarenhet och jag hoppas att vi kan göra liknande studiebesök någon annan gång också.

– Fanny 9D

Wir haben 17.1.2014 in den “Technischen Tagen” (Tekniikan Päivät) in Otaniemi besucht. In den Tagen haben wir über Umweltveränderungen, Luftfahrt, Wetter, Klima, Akustik und Aerodynamik gesprochen. Tekniikan Päivät ist sehr interessant gewesen und wir haben sehr viele Sachen gelernt. Es war auch eine gute Abwechslung für das normale Studium in der Schule.

Von den Tagen am besten erinnern wir z.B. die Klimawandel und die Informationsvermittlung in der Luft, den wir waren in Vorlesungen über diese Sachen. In den Technischen Tagen haben wir viele interessante Dingen gesehen, wie zum Beispiel die Flugsimulator und Terra Cognita -Bücher.

Schliesslich waren die Technischen Tagen eine gute Veranstaltung, wo joder etwas interessantes fand. Die Vorlesungen haben nicht zu lange gedauert und alle haben bestimmt etwas gelernt. Man hat auch irgendeine neue Ideen bekommen.

Die Technischen Tagen waren ein gelungenes Erlebnis und es wäre schön, wenn wir ähnliche Studienausflüge nochmal machen könnten.

– 9.lk saksan opiskelijat