Oppilaiden hyvinvointi ja kiusaamisen vastainen työ Taivallahden peruskoulussa – vanhempainilta 31.10.2012

Pidimme 31.10.12 koululla vanhempainillan, jonka teemana oli oppilaiden hyvinvointi ja kiusaamisen vastainen työ koulussa. Paikalle saapui reilut 150 huoltajaa ja iso joukko koulun henkilökuntaa.

Tilaisuuden avasi komeasti koulun 8.-luokkalaisten valinnaisen musiikinryhmän bändi vetämällä James Brownin Papa´s Got A Brand New Bag -biisin.

Bändin jälkeen oppilashuollon aluepäällikkö Kirsti Carpén esitteli peruskoululaisen hyvinvoinnin elementtejä.

Kirstin esityksen jälkeen minä kerroin koulussa viimeisen vuoden aikana tehdyistä kyselyistä ja tutkimustuloksista, joista käy ilmi, että Taivallahden peruskoulussa oppilaat näyttävät voivat aika hyvin ja että koulukiusaamisen suhteen näytämme olevan hieman keskivertoa paremmalla puolella.

Kun puheet oli puhuttu, pääsivät huoltajat kiertelemään salin reunoille pystytettyihin esittelypisteisiin, joissa koulun edustajat kertoivat koulun hyvinvointia lisäävistä toimista sekä kiusaamisen vastaisesta työstä. Tukioppilastoiminnasta ja oppilaskunnan työstä kertoivat tukioppilaat ja oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja, joita oli tukemassa näistä toiminnoista vastaavat opettajat. Muissa pisteissä kerrottiin KiVa-koulutoiminnasta, kummiluokkatoiminnasta, oppilashuollosta ja ryhmäyttämisestä. Itse pidin vinkki- ja palautestandia, johon sainkin mukavasti palautetta ja hienoja vinkkejä, joista osaa onkin jo lähdetty toteuttamaan (maaliskuussa pidämme esim. vanhempainillan, johon pyydämme nettiguru Tommi Tossavaisen puhumaan lapsista ja nuorista sosiaalisessa mediassa).

Messuosuuden jälkeen keskustelimme vielä yhdessä hyvinvoinnista ja kiusaamisen vastaisesta työstä. Keskustelussa muutama huoltaja, joiden lapset ovat kokeneet koulukiusaamista, olivat edelleen huolissaan koulun kyvystä hoitaa kiusaamisasioita. Yhdeltä huoltajalta tuli keskustelussa positiivista palautetta kiusaamistilanteen selvittämisestä,  ja muutama muu huoltaja analysoi kiusaamisen vastaista työtämme. Opettaja Leena Alhovaara esitteli keskustelun lomassa koulun juuri päivitetyn kiusaamistilanteiden selvittelystrategian, joka nyt löytyy koulun kotisivuiltakin.

Lopuksi annoimme raikuvat aplodit kaikille hyville huoltajille ja oppilaiden hyvinvoinnin eteen ja kiusaamista vastaan ahkerasti työskenteleville opettajille.

Hyvä ilta!

Hannu Kosonen