Faktaa ja fiktiota Goethe-Institutilla

Taiviksen 6.-9.-luokkien saksan opiskelijat pääsivät tiistaina 25.9. tutustumaan Goethe Institutin interaktiiviseen ‘Saksaa A:sta Z:taan’- näyttelyyn. Näyttely järjestettiin Kampissa sijaitsevissa Goethe Institutin tiloissa sekä niiden lähistöllä Lasipalatsin ympäristössä. Oppilaat työskentelivät pienissä ryhmissä, joissa oli sekaisin saksan opiskelijoita eri luokka-asteilta.

Näyttelyssä oppilaat pääsivät tekemään kaksi erilaista tehtävää. Ensimmäisestä tehtävästä oppilaat kertoivat muun muassa seuraavaa:

– Suunnistuksen tapainen juttu (aakkostehtävä), jossa eri paikoissa oli kirjaimia, joihin liittyi tehtäviä.

– Tutustuttiin Saksaan ja saksalaiseen kulttuuriin.

– Luetun ymmärtämistä.

– Opimme lisää Saksasta.

 

Toista tehtävää oppilaat puolestaan kuvailivat näin:

– Ratkaistiin rikosta/salapoliisitehtävää/mysteeriä.

– Piti selvittää, mitä Goethelle oli tapahtunut ja löytää runo.

 

Oppilaiden mukaan tehtävissä tarvittiin:

– yhteistä päättelykykyä

– yhteistyötä

– saksan kielen taitoa

– kykyä pyytää ja antaa neuvoa ja apua

 

Mielipiteitä retkestä oli monia.Osa oli sitä mieltä, että täytyi taistella aikaa vastaan eli aikaa tehtävien ratkomiseen olisi voinut olla enemmänkin. Joku piti retkeä vähän liian pitkänä, joku toinen taas sen ohjelmaa hiukan lapsellisena ja jotakin jäi harmittamaan, kun jokin arvoituksellinen juttu jäi ratkaisematta.  Enemmistö piti retkeä hauskana ja mukavana vaihteluna normaalin kouluarkeen.

Tehtäviä pidettiin suurimmaksi osaksi kiinnostavina ja oltiin tyytyväisiä, kun päästiin käyttämään saksan kieltä ja myös oppimaan sitä vähän lisää 🙂