Skördefest i 3D

Fredagen den 28.9.2012 ordnade 3D en Skördefest i klassen. Vi låter bilderna berätta om vad vi gjorde!